Andrzej Mikosz powołany do Rady Nadzorczej Grupy Komputronik

Andrzej Mikosz został nowym członkiem Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Akcjonariusze spółki jednogłośnie zgodzili się powołać go na pięcioletnią kadencję powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Andrzej Mikosz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej....
Sąd przyznał rację firmie Komputronik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Komputronik i uchylił wadliwą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej oraz wcześniejszą Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. 
Grupa Komputronik odpowiada na pytania dotyczące emisji akcji

W raporcie bieżącym 12/2023 Grupa Komputronik poinformowała, że w najbliższym czasie nie planuje emisji nowych akcji. Ze względu na duże zainteresowanie akcjonariuszy, Spółka przedstawia pełne stanowisko w tej sprawie.
Grupa Komputronik publikuje wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego. 375 milionów złotych przychodu i ponad 45 milionów złotych zysku brutto ze sprzedaży

Grupa Komputronik opublikowała śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał swojego roku finansowego. Odzwierciedlają one obecną sytuację rynkową i odpowiadają schematowi sezonowości działalności branży.
Grupa Komputronik z wyższymi przychodami i solidnym zyskiem

Mimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, Grupa Komputronik zwiększyła przychody ze sprzedaży o 4,7%.
Sąd prawomocnie zakończył sanację Komputronik

Sąd wydał postanowienie o prawomocnym zakończeniu postępowania sanacyjnego Grupy Komputronik. Czołowa polska marka wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskuje zaufanie inwestorów, a wartość jej akcji rośnie.
Grupa Komputronik zwiększa przychody i zysk brutto

Grupa Komputronik opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze swojego roku finansowego. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na rynku i rosnącej inflacji, firma osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 20 mln zł zysku brutto....
Komputronik nagradza swoich partnerów

W zakończonym roku finansowym Grupa Komputronik osiągnęła niemal 30 mln zł zysku operacyjnego i 14,9 mln zł zysku netto. Przy tej okazji firma postanowiła też nagrodzić swoich partnerów biznesowych, którzy przyczynili się do tak dobrych wyników.
Zmiany w portfolio Grupy Komputronik. Benchmark.pl sprzedany Wirtualnej Polsce

Benchmark.pl to jeden z czołowych technologicznych portali internetowych w Polsce, w którym od 2007 roku Komputronik posiadał większościowy pakiet udziałów. Przez blisko 15 lat poznańska firma mocno inwestowała w serwis doprowadzając do jego rozwoju. Jego nowym właścicie...
Komputronik poprawia wyniki i kończy kwartał z solidnym zyskiem

Grupa Komputronik opublikowała wyniki finansowe za ostatni kwartał 2023 roku (FQ3 2023).W tym czasie firma odnotowała ponad 8 milionów złotych skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej, co pozwoliło jej odrobić stratę, jaka została wygenerowana w kryzysowym dla ...
Andrzej Mikosz powołany do Rady Nadzorczej Grupy Komputronik

Andrzej Mikosz został nowym członkiem Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Akcjonariusze spółki jednogłośnie zgodzili się powołać go na pięcioletnią kadencję powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Andrzej Mikosz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej....
Sąd przyznał rację firmie Komputronik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Komputronik i uchylił wadliwą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej oraz wcześniejszą Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. 
Grupa Komputronik odpowiada na pytania dotyczące emisji akcji

W raporcie bieżącym 12/2023 Grupa Komputronik poinformowała, że w najbliższym czasie nie planuje emisji nowych akcji. Ze względu na duże zainteresowanie akcjonariuszy, Spółka przedstawia pełne stanowisko w tej sprawie.
Grupa Komputronik publikuje wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego. 375 milionów złotych przychodu i ponad 45 milionów złotych zysku brutto ze sprzedaży

Grupa Komputronik opublikowała śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał swojego roku finansowego. Odzwierciedlają one obecną sytuację rynkową i odpowiadają schematowi sezonowości działalności branży.
Grupa Komputronik z wyższymi przychodami i solidnym zyskiem

Mimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, Grupa Komputronik zwiększyła przychody ze sprzedaży o 4,7%.
Sąd prawomocnie zakończył sanację Komputronik

Sąd wydał postanowienie o prawomocnym zakończeniu postępowania sanacyjnego Grupy Komputronik. Czołowa polska marka wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskuje zaufanie inwestorów, a wartość jej akcji rośnie.
Grupa Komputronik zwiększa przychody i zysk brutto

Grupa Komputronik opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze swojego roku finansowego. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na rynku i rosnącej inflacji, firma osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 20 mln zł zysku brutto....
Komputronik nagradza swoich partnerów

W zakończonym roku finansowym Grupa Komputronik osiągnęła niemal 30 mln zł zysku operacyjnego i 14,9 mln zł zysku netto. Przy tej okazji firma postanowiła też nagrodzić swoich partnerów biznesowych, którzy przyczynili się do tak dobrych wyników.
Zmiany w portfolio Grupy Komputronik. Benchmark.pl sprzedany Wirtualnej Polsce

Benchmark.pl to jeden z czołowych technologicznych portali internetowych w Polsce, w którym od 2007 roku Komputronik posiadał większościowy pakiet udziałów. Przez blisko 15 lat poznańska firma mocno inwestowała w serwis doprowadzając do jego rozwoju. Jego nowym właścicie...
1
2