Rynek i rozwój produktów do wsparcia procesów logistycznych i magazynowych w przedsiębiorstwie