Wojciech Buczkowski: „Z początkiem lipca powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacyjny”