Komputronik ze zgodą Sądu na głosowanie nad układem