Komputronik wypracowuje zysk za I półrocze roku obrotowego