Wojciech Buczkowski: „Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii trudną sytuację obróciliśmy na naszą korzyść”