“Pandemia spowodowała wstrzymanie większości małych i średnich inwestycji infrastrukturalnych”